Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Om mig själv Recensioner English Gästbok

 

”Hos Hultgren finns en ovanlig säkerhet i människo- och naturgestaltningen. Hon förmår levandegöra känslotillstånd och stämningar och i synnerhet i sin beskrivning av hur den unga Anna upplever sin omvärld visar hon prov på en djupborrande osentimental inlevelseförmåga. Hennes språk är skirt och vackert, som sutte man i solljus filtrerat genom björklöv.”

Ulf Gyllenhak i DN om romanen ”Mandelporten” 1985.

”Nej, det är nu i det här sammanhanget som MIN stora hjältinna stiger fram, Gunilla Hultgren som har tolkat och översatt sångerna och myterna…Visst har vi många gånger hört att vårt svenska språk är torftigt och töntigt, hjärta-smärtavarianten osv. Men läs Inanna och upptäck något alldeles otroligt vackert! Gunilla Hultgren, fil.kand. med social-antropologi som huvudämne och Nordamerikas indiankulturer som specialområde, har lyckats att med våra egna ord, ord som vi använder varje dag, tolka denna historia och lyckats få den bedövande vacker!”

Recension av Maude Westerman-Logardt i Norra Västerbotten 1995 av den 4000-åriga sumeriska myten ”Inanna Himlens och Jordens Drottning”,

”Gunilla Hultgrens översättning av Wolksteins/Kramers bok är mycket laddad och fint gjord. Inanna-myten är fortfarande ny för vår tid och minst lika intressant och viktig som de myter vi vuxit upp med som den grekiska mytologin eller våra egna Eddaberättelser. Läs den och njut!”

Recension av ”Inanna, Himlens och Jordens Drottning” av Ann Engqvist i Arbetet 1995.

”Gunilla Hultgren har, såvitt jag kan bedöma, bedrivit ett närmast vetenskapligt arbete parallellt med själva översättningen. Man kan tycka att det är självklart att allt måste förklaras noga vid en första utgåva, men det är därför inte mindre beundransvärt. Personligen uppskattar jag särskilt noterna angående översättningsalternativ. Genom dem får man en ganska klar bild av hur nära eller långt ifrån grundtexten översättaren ”balanserat”. Jag tilltalas dels av själva öppenheten att nämna alternativ – dels av lösningarna.”

Recension av Berit Christensson 1993 av Popol Vuh, quiché-maya.indianernas heliga bok.

”I denna bok presenterar sig Gunilla Hultgren som en fullfjädrad lyriker. Att hennes specialområde som socialantropolog är Nordamerikas indiankulturer samt grekisk och sumerisk mytologi har satt sina härligt adapterade spår i denna tvåsvitiga samling….Som lyrik är det en sann och djuplodande upplevelse av det inre livets beroende av det yttre och tvärtom. Dikterna är som gjorda för såväl lyrikläsare som de filosofiskt och mytiskt intresserade. Språket är smidigt. Till form och innehåll lättillgängligt, spännande och erfarenhetsberikat.”

Recension i Bibliotekstjänst av diktsviterna ”Från andra sidan floden” av Lennart Pernestrand 2001

”Det är en skickligt skriven, psykologiskt lödig skildring av en ung människas utveckling och en vuxen kvinnas kamp mot själens oläkliga sår, där vägen genom sorg, tvivel och obesvarade frågor blir till ett inre landskap av ljus och skugga, höjder och djup ……Det är en rik roman, en bergsonsk tidens ström med minnesbilder, omtagningar, variationer över ständigt återvändande temata. Gunilla Hultgrens språk är både musikaliskt och måleriskt, och det ger hennes bok en hög konstnärlig kvalité.”

Ingrid Schöiers recension i Svenska Dagbladet 1989 av romanen ”Skuggan under berget.”

”Långt-Liv-i-Lycka har blivit till en magnifik volym, där de många färgbilderna koncentrerar sig på de ceremoniella sandmålningar som spelar en väsentlig roll för navahos trosföreställningar. …. Förutom att med stor sakkunskap redogöra för de olika betydelsebärande tecknen i sandmålningarna, återger Gunilla Hultgren fyra av navahos viktigaste religiösa ceremonier. …Varje ceremoni sätts in i ett luftigt antytt samband med både djuppyskologi och andra religioner, medan hennes övriga kommentarer gör sitt bästa för att vägleda läsaren in i en hemlighetsfull och fascinerande värld.”

Joel Ohlsson i Arbetet 1992 om ”Långt- Liv i Lycka, en bok om navaho-indianernas sandmålningar , sånger och myter.”

”Nu återkommer hon med ett ytterst påkostat och vackert bildverk om navaho-indianernas sandmålningar, sånger och myter med titeln ”Långt-Liv-i-Lycka”. Gunilla Hultgren låter navaho tala genom sina ceremonier eller Holyways som även i den moderna navaho-kulturen fyller en central terapeutisk och läkande funktion. Varje ceremoni är förknippad med ett antal myter och sånger som återges i sin helhet med de tillhörande sandmålningarna. Det ger boken en disposition som kan förefalla oöverskådlig – den påminner om ett läggspel, där de enskilda bitarna får sin mening först när alla bitarna är på plats. Förtjänsten med denna uppläggning är emellertid att den, till skillnad från så många andra indianska antologier, sätter in diktningen i sitt rituella och sociala sammanhang. Det är ett helt symboliskt universum som så småningom avtäcks, under översättarens föredömligt återhållsamma och kunniga vägledning.”

Oscar Hemer i Sydsvenska Dagbladet om Långt-Liv-i-Lycka, en bok om navaho-indianernas sandmålningar, sånger och myter, redigering, egna texter, översättningar och inledningar. Norstedts 1992.

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren