Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Innehållsförteckning Utdrag ur boken Ordlista Recensioner

 

"Nordamerikas indiankulturer hör sedan länge till antropologen Gunilla Hultgrens specialområden. Vid sidan av flera personligt hållna fackböcker som Livets väg (1977, senaste utgåva 1998) och Långt-liv-i-lycka (1992), har hon även skrivit skönlitteratur samt översatt den sumeriska myten om gudinnan Inanna. Här vänder Hultgren främst blickarna mot östra Medelhavsområdet, dit hon reser för att insupa och undersöka uråldriga matrilineära samhällsstrukturer inriktade på att upprätthålla balansen mellan kvinnligt och manligt. Eller snarare rester av strukturer; senare tiders paradigmskiften har stått för effektiva patriarkala överlagringar, enligt författaren. Med stöd från andra forskare framläggs intrikata beröringspunkter mellan olika myter från exempelvis forntida Sumer och Egypten samt minoiska Kreta. Vidare tydliggör hon kopplingen mellan antika mysterieriter, forntida modergudinnor, gnosticism, indiankultur, svarta madonnor, Bibeln och tidlösa frågor kring liv och död. Ett suggestivt bildmaterial förhöjer ytterligare detta ytterst spännande verk, vars inlevelsefulla, kunniga och idérika infallsvinklar och självreflektioner oupphörligen väcker läsarens nyfikenhet. Ordlista och bibliografi avslutar."

Margareta Wiman, Bilbliotekstjänst

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren