Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Mandelporten Skuggan under berget Livets väg Popul Vuh Långt liv i lycka Ragnars bok Från andra sidan floden Inanna

 

Gunilla-Hultgren-med-bilder-B_html_m26461bba.jpgRagnars bok

(Slutsåld)

Ragnars bok utgör den tredje fristående delen i trilogin om Anna. I den första delen, Mandelporten (Gebers, 1985) får vi framför allt möta Anna under hennes uppväxt, men också som vuxen. Även moderns röst kommer oss till mötes i dagboksanteckningar, brev och inre monologer om konsten, livet och döden. I den andra delen, Skuggan under berget, (Norstedts 1988) är det den femtonåriga föräldralösa flickan som i bilder och händelser för berättelsen framåt samt den vuxna Annas tillbakablickar.

I Ragnars bok gör sig faderns röst hörd i inre monologer och dialoger, han för ett samtal med sig själv, en rannsakning av de gåtfulla händelser som i slutet på kriget fick honom att begära avsked som kapten vid regementet i Ystad. Något som rubriceras som ett obetydligt tjänstefel får konsekvenser som driver honom till den yttersta gränsen där gamla bortglömda trauman åter väcks till liv. En bok om en människa som vare sig väjer för kärleken, förtvivlan eller sanningen om de underströmmar av fascism som under 40-talet fanns i det svenska samhället.

”Nästan som förr, när de var unga, hade han älskat henne som om denna gång var den sista. Han som förlorat så mycket ägde denna skatt som inte kan köpas för pengar och egentligen inte heller ägas. Den var till för att slösas bort, som en avsatt och ruinerad furste frikostigt ger ut allt han har kvar därför att fri­kostigheten är hans adelsmärke, hans stora konst som är förbehållen honom hur utblottad han än blir. Så äger han nu denna generositet som kanske bara finns hos de fattiga som intet har att spara på. Och han förvånas själv över sitt övermod, sin givmildhet som en sista överdådig blomning, hans livs oändligt sköna och korta brittsommar som lagrat ett helt livs sötma och sorg som nu som genom ett under spelar fritt, tyngdlöst, utan fruktan eller ånger. Älskogen som mognat djupt in i en ömhet som även omfattar deras vänskap. Och han förstår mer än väl att det är en nådatid innan demonen åter ställer sig emellan dem.”

Ur Ragnars bok (sid. 74). I samarbete med Podium 2001, se www.podium.nu för beställning.

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren