Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Mandelporten Skuggan under berget Livets väg Popul Vuh Långt liv i lycka Ragnars bok Från andra sidan floden Inanna

 

Gunilla-Hultgren-med-bilder-B_html_m5aea9806.jpgLivets väg,

en bok om hopi-indianerna 1977, Gebers/ Norstedts, andra upplagan 1985. Tredje upplagan 1998.

(Slutsåld)

En antologi med översättningar och egna texter samt för- och efterord, som handlar om hopi-indianerna (hopi betyder fred) som bor mitt i Arizonas öknar. En bok som blivit något av en minor classic kanske därför att den ger en motbild till vårt eget samhälle: Hopifolket hävdar att de minns skaparens instruktioner till de första människorna, Livets Väg och Skapelsens Plan. Enligt hopi är livet ett skapande arbete, varje individ är skyldig att hålla sitt liv i balans och harmoni, annars skadas omgivningen, både samhälle och natur. Allt levande på jorden, och även solen, månen, stjärnorna, förfäderna och de dödas andar samverkar så länge människan inte stör balansen. Människan är den enda varelse som kan välja. Därför har hon ansvaret och nyckelrollen i skapelsen. Vad hon väljer avgör världens öde.

Recensioner av Livets Väg

”Livets Väg ger en välbalanserad bild av det fina nätverk av tankar och ceremoniella aktiviteter genom vilka hopi band samman individens liv med gruppens, med området de livnär sig av och med universums totala mönster. Skapelsemyten berättar om Skaparens Plan som människan måste följa genom sju världar. Legenderna speglar indianernas uppfattning om sin och världs­delens historia. Ceremonierna avslöjar hur hopi hålls inom ramarna för sin kultur genom sång, dans och ritualer.

Texterna visar också hur indianernas poetiska livsuppfattning ibland slår igenom mot läsaren med förvånande klar historieskrivning och profetiska förutsägelser. Enligt hopi lever vi nu exempelvis i Den Fjärde Världen: ’Den är inte lika vacker som de tidigare. Men det finns mycket att välja mellan. Höjd och djup, hetta och köld, skönhet och karghet. Vad ni väljer kommer att avgöra om ni denna gång kan fullfölja Skapelsens Plan. Annars måste även den här världen förstöras’… Hopi söker stöd i sina profetior: ’En ny livscykel ska börja för hopifolket. De folk som först upplevde ljuset i de gamla kulturerna kommer att sätta igång ett nytt världskrig. Men de som har fred i hjärtat är redan i livets stora skyddsrum’... Hopi betyder fred. Ett folk med ett sådant namn är väl värt vår bekantskap.” Aftonbladet, 1977.

”Det här är en mycket innehållsrik bok och rena guldgruvan för den som är intresserad av indianernas syn på världen ... Livets Väg är en bok som alla borde läsa och ta till sig. Hopifolkets sätt att leva verkar så otroligt mycket förnuftigare än vårt, men så är de inte i färd med att ta kål på vår jord heller.” Enköpingsposten, 1985.

”Vi har säkert mycket att lära av hopis ödmjukhet och respekt i förhållande till Moder Jord och allt hon frambringar. Livets väg är en innehållsrik och fascine­rande bok. Den visar på vilka möjligheter människan har att ge sitt liv mening genom att ta ansvar och bli medskapande och delaktig i ett stort sammanhang.” Östgöta-correspondenten, 1985.

"Gunilla Hultgren har lyckats skapa en stilistiskt och typografiskt mycket bra och lättläst skildring. Och det är tur eftersom de indianska föreställningarna ibland kan avvika ganska mycket från vår egen världsuppfattning.” Upsala Nya Tidning, 1985.

Baksidestexten till Livets Väg (andra upplagan); 1998 (tredje upplagan), Norstedts.

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren