Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Innehållsförteckning Utdrag ur boken Ordlista Recensioner

 

Innehållsförteckning

Patriarkatets motbild 7

Den matrilineära kulturen 9

Solens besök hos Förvandlingarnas Moder 13

Hopi betyder fred 17

Inanna, Himlens och Jordens Drottning 27

Myten 31

Sumer 47

Höga Visan 51

Resan till Egypten 55

Isis och Osiris 57

Det matrilineära arvet 65

Färden genom dödsriket 71

Skapelsen 79

Kreta 95

Knossos 97

Gudinnans Trädgård 107

Demeter och Kore/Persefone 117

Myten 119

Mysterierna i Eleusis och Samothraki 125

Den svarta madonnan 131

Sapfo och Afrodite 135

Den tionde musan 137

Gnosticismen 145

Nag Hammadi Library – de förbjudna evangelierna 147

Appendix 157

Ordlista 159

Bibliografi 171

Bildregister 175

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren