Gunilla Hultgren

Författaren Brudrovet Tidigare utgivning
Mandelporten Skuggan under berget Livets väg Popul Vuh Långt liv i lycka Ragnars bok Från andra sidan floden Inanna

 

Inanna_omslag_OK_091022.jpgInanna

Himlens och Jordens drottning

Vad är Inanna?
En fyratusenårig sumerisk myt, gripande, suggestiv och poetiskt laddad
En bok för män, kvinnor, söner och döttrar
En geniunt kvinnlig myt, ensam i sitt slag
En nyckel till männen som sköter “Rikets affärer”
En vägledning för den unga dotterns frigörelse
En av världslitteraturens friaste erotiska kärleksskildringar
En medkänslans Höga Visa
En bok om Nerstigandets nödvändighet
En bok om den kvinnliga arketypen i alla dess aspekter
En bok om hur Allting samverkar

Inanna är en bok som kommit till genom ett unikt samarbete mellan Samuel Noah Kramer, en av världens främsta uttolkare av sumerisk kultur, och folkloristen Diane Wolkstein, som lyckats med konststycket att ge myten och hymnerna ett språk för moderna läsare.
Här presenteras nuåter i sin helhet på svenska, i tolkning av Gunilla Hultgren, skönlitterär författare, antropolog och översättare.
Boken innehåller också en faktadel om sumerisk historia, kultur och litteratur.

Recensioner >

Utdrag ur boken >

 

forfattare.info - en del av Instant Book® 

Copyright 2010 Gunilla Hultgren